Áfram góð og stöðug rekstrarafkoma OR

12. mar 2021

Orkuveitan

  • Ársreikningur 2020 samþykktur í dag.
  • Neyðarlán eigenda til OR vegna hrunsins hafa verið greidd að fullu.
  • Ábyrgðir eigenda á lánum minnka verulega – stefnt að því að hætta alfarið slíkri lántöku.
  • Arðgreiðslur frá fyrirtækinu stöðugar – tillaga um 4 milljarða króna í ár.

Rekstur OR samstæðunnar var traustur árið 2020 og tekjur jukust frá fyrra ári, aðallega vegna aukinnar sölu á heitu vatni. Köld tíð og fjölgun húsa sem tengd eru hitaveitu ollu um 10% vexti heitavatnsnotkunar milli áranna 2019 og 2020, sem er fáheyrð aukning á einu ári. Fjárfestingar voru miklar en þó minni en áætlað var. Lausafjárstaða OR er mjög sterk. Framlegð rekstursins (EBITDA) og rekstrarhagnaður (EBIT) voru meiri á árinu 2020 en 2019 en heildarniðurstaða ársins var jákvæð um ríflega 5,6 milljarða króna samanborið við 6,9 milljarða árið áður.

Í samstæðu OR eru, auk móðurfélagsins; Veitur, Orka náttúrunnar, Gagnaveita Reykjavíkur, sem rekur Ljósleiðarann, og nú í fyrsta skipti Carbfix, nýtt þróunarfélag um lausnir í loftslagsmálum.

Samþætt Ársskýrsla OR kemur út í dag

Ársskýrsla OR 2020 kemur líka út í dag. Hún er samþætt í samræmi við alþjóðleg viðmið um samfélagsábyrgð. Í henni er gerð ítarleg grein fyrir umhverfisþáttum rekstursins, samfélagslegum áhrifum hans og þeim stjórnháttum, sem samstæða OR starfar eftir. Hér er tengill á Ársskýrsluna.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR:

Fjárhagsleg og menningarleg endurskipulagning samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur undanfarinn áratug hefur skilað okkur því að nú getum við lagt lóð á vogarskálarnar þegar kemur að viðspyrnu gegn kórónuveirunni og áhrifum hennar á samfélagið. Reksturinn er traustur, afkoma fyrirsjáanleg og við höfum getað lækkað gjaldskrár vatnsveitu og rafveitu umtalsvert síðustu ár. Gjöld fyrir hitaveitu og fráveitu hafa nánast fylgt verðlagi á sama tíma.

Það skiptir líka máli, nú þegar ríki og sveitarfélög eru að glíma við samdrátt vegna kórónuveirunnar, að verulega hefur dregið úr ábyrgðum sveitarfélaganna sem eiga Orkuveituna á lánum hennar. Síðasta áratuginn hefur hlutfall lána með slíkum ábyrgðum minnkað úr rúmum 90% í 46%. Við stefnum að því að hætta alveg lántöku með ábyrgðum eigenda. Þá hefur OR nú greitt að fullu neyðarlán sem eigendur veittu fyrirtækinu árið 2011 að fjárhæð 12 milljarðar króna. Skattaspor samstæðunnar fyrir síðasta ár hefur verið reiknað. Það nam 8,8 milljörðum króna. Við erum stolt af rekstri sem skilar slíkum fjárhæðum til samfélagsins.

Talsverð áhrif af heimsfaraldri

Kórónuveirufaraldurinn hafði margvísleg áhrif á rekstur OR samstæðunnar á árinu. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ákvað að nýta styrk samstæðunnar til að bregðast við efnahagssamdrætti í landinu. Fleira sumarfólk var ráðið og fleiri tímabundnir starfsmenn. Auknu fé var varið til fjárfestinga en viðspyrnufjárfestingar, sem nema um 6 milljörðum króna, skiptast á árin 2020 og 2021 og er dreift um starfssvæði samstæðunnar á suðvesturhorni landsins.

Rekstrargjöld jukust í takti við þróun verðlags og launa þrátt fyrir að kórónuveirunni hafi fylgt aukin útgjöld af ýmsu tagi. Mikilvægi þeirrar grunnþjónustu sem Orkuveitufyrirtækin veita kallar á strangari smitvarnir en almennt í samfélaginu.

Verulegar fjárfestingar 2021

Nauðsynlegur undirbúningur ýmissa framkvæmda tafðist á árinu 2020, að einhverju leyti vegna faraldursins, og gengu ekki öll áform eftir. Fjárfestingar samstæðunnar 2020 námu 16,8 milljörðum króna en voru 19,4 milljarðar árið 2019. Áætlanir gera ráð fyrir auknum fjárfestingum á þessu ári. Auk hefðbundinna viðhalds- og endurnýjunarfjárfestinga í virkjunum og veitukerfum verður aukinn þungi í viðspyrnufjárfestingum. Útskipting 160.000 mæla hita-, vatns- og rafveitu er að hefjast en öllum hefðbundnum mælum verður skipt út fyrir svokallaða snjallmæla á næstu árum. Þá styttist í að endurbygging vesturhúss OR við Bæjarháls hefjist.

Yfirlit stjórnenda yfir fjárhagslega og ófjárhagslega þætti
2015 2016 2017 2018 2019 2020 eining
Rekstrartekjur 40.312 41.423 43.666 45.916 46.570 48.627 millj.kr.
Rekstrargjöld (15.183) (16.062) (17.285) (17.299) (18.398) (19.172) millj.kr.
EBITDA 25.174 25.361 26.380 28.617 28.172 29.454 millj.kr.
EBIT 14.428 14.968 17.318 18.346 16.051 16.398 millj.kr.
Óútsk. kynb. launam. 2,3% 2,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% Hlutfall
Starfsánægja 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 Einkunn 1-5
Heitt vatn 83 78 94 101 101 110 millj.m3
Rafmagnsvinnsla 3.249 3.411 3.473 3.507 3.536 3.581 GWst
Kalt vatn 29 30 29 28 29 26 millj.m3
Gagnamagn um Ljósleiðarann 122.000 155.000 180.000 216.000 260.000 345.000 Terabæt
Kolefnisspor* 67.100 45.450 42.700 45.450 48.750 50.550 tn. CO2-ígilda
Hlutfall visthæfra bíla 19% 34% 34% 39% 42% 48% Hlutfall

*Kolefnisspor samstæðunnar jókst á árinu 2020 vegna borholu með mikinn CO2 styrk í gufu og tengd var Hellisheiðarvirkjun. Stefnt er að bindingu allrar losunar frá virkjunum.