Prýðileg afkoma Orkuveitu Reykjavíkur 2021

8. mar 2022

Orkuveitan

Fjárhagsleg afkoma Orkuveitu Reykjavíkur var góð á árinu 2021 og kolefnisspor samstæðunnar minnkaði frá fyrra ári. Innan hennar eru, auk móðurfélagsins; Veitur, Orka náttúrunnar, Ljósleiðarinn og Carbfix. Ásreikningur Orkuveitu Reykjavíkur var samþykktur af stjórn í dag og ber með sér 12 milljarða króna hagnað af rekstrinum. Stjórn leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til eigenda Orkuveitunnar sem nemi fjórum milljörðum króna. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur eru Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður og Borgarbyggð.

Ársreikningur samstæðu OR 2021

Rekstrarkostnaður lækkar milli ára

Rekstrarkostnaður OR samstæðunnar lækkaði á milli áranna 2020 og 2021. Á sama tíma hækkaði heimsmarkaðsverð á áli sem skilaði Orku náttúrunnar auknum tekjum af raforkusölu til stóriðju. Raunverð á sérleyfisþjónustu Veitna lækkaði lítillega á árinu.

Rekstur OR 2021.png

Ársskýrsla OR 2021

Samhliða ársreikningi kemur út Ársskýrsla OR 2021. Í skýrslunni er nákvæm grein gerð fyrir umhverfisþáttum reksturs fyrirtækjanna innan samstæðunnar á síðasta ári, samfélagslegum þáttum og stjórnháttum, auk ýmissa fjárhagslegra mælikvarða. Kolefnisspor samstæðunnar minnkaði milli áranna 2020 og 2021 og útlit er fyrir að það smækki enn frekar á næstu árum með aukinni steinrenningu kolefnis frá jarðgufuvirkjunum Orku náttúrunnar.

Ársskýrslan er tekin út af óháðum aðilum og árituð af forstjóra og stjórn. Hana má finna á slóðinni arsskyrsla2021.or.is.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR:

Nú þegar við sjáum út úr faraldrinum er mér efst í huga þakklæti til starfsfólks fyrirtækjanna í Orkuveitusamstæðunni. Á síðustu tveimur árum vitum við ekki um neinn brest á okkar mikilvægu grunnþjónustu sem rekja megi til faraldursins og við vitum ekki um neitt tilvik hópsýkingar meðal starfsfólksins.

Á sama tíma höldum við traustum tökum á rekstrinum þannig að hagstæð ytri skilyrði skila sér fljótt og vel í afkomu fyrirtækjanna, almenningi til hagsbóta.

Væntingar almennings til þjónustu og jákvæðra áhrifa Orkuveitu Reykjavíkur á umhverfi og samfélag eru vaxandi. Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að sjá niðurstöður mælinga sem sýna að ánægja viðskiptavina með þjónustuna vex. Við erum stöðugt að leita nýrra leiða til að stytta boðleiðirnar til okkar, veita gleggri upplýsingar fljótt og vel og að gera það með hagkvæmari hætti en áður. Ég tel að þar hafi okkur tekist vel í mörgu en lofa um leið að við munum halda áfram að bæta okkur.

Yfirlit yfir fjárhagslega og ófjárhagslega þætti 2015-2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 eining
Rekstrartekjur 40.312 41.423 43.666 45.916 46.570 48.627 51.890 millj.kr.
Rekstrargjöld -15.183 -16.062 -17.285 -17.299 -18.398 -19.172 -18.380 millj.kr.
EBITDA 25.174 25.361 26.380 28.617 28.172 29.454 33.510 millj.kr.
EBIT 14.428 14.968 17.318 18.346 16.051 16.398 20.253 millj.kr.
Óútsk. kynb. launam. 2,30% 2,10% 0,20% 0,00% 0,10% 0,00% -0,20% Hlutfall
Starfsánægja 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 Einkunn 1-5
Heitt vatn 83 78 94 101 101 110 106 millj.m3
Rafmagnsvinnsla 3.249 3.411 3.473 3.507 3.536 3.581 3.545 GWst
Kalt vatn 29 30 29 28 29 26 26 millj.m3
Gagnamagn um Ljósleiðarann 122.000 155.000 180.000 216.000 260.000 345.000 396.000 Terabæt
Kolefnisspor 67.100 45.450 42.700 45.450 48.750 50.550 48.650 tn. CO2-ígilda
CO2 bundið í berg 5.200 9.000 12.000 12.000 10.500 11.700 13.300 tonn