OR býður út endurbyggingu Vesturhúss við Bæjarháls

17. des 2019

Orkuveitan

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur samþykkt að bjóða út framkvæmdir við endurbyggingu hluta skrifstofuhúsnæðis fyrirtækisins við Bæjarháls í Reykjavík. Húsið mun taka nokkrum útlitsbreytingum.

Helsta breytingin er sú að útveggir hússins verða réttir af en þrír af fjórum útveggjum hins skemmda Vesturhúss slúta nú fram yfir sig. Það þýðir að gólfflötur neðri hæða mun stækka en efri hæða minnka. Heildarflatarmál verður svipað og fyrir breytingar.

Leiðarstef endurbyggingar

Við hönnun endurbyggingar hússins var byggt á þessum grundvallarsjónarmiðum:

  • Viðurkenndar lausnir og útfærslur.
  • Hagkvæmni í byggingu og rekstri.
  • Byggt á núverandi burðarkerfi.
  • Nýtt yfirbragð, hógvært og lágstemmt.
  • Sveigjanleg og heilsusamleg innanrými

Nú er unnið að lokafrágangi útboðsgagna og gert er ráð fyrir að útboð verði auglýst í febrúar 2020. Framkvæmdir gætu þá hafist á næsta ári og verið lokið 2022.

Mikið tjón og dýrt

Það var síðsumars árið 2017 að í ljós kom að hluti skrifstofuhúsnæðis Orkuveitu Reykjavíkur var mikið skemmdur af raka. Þetta er svokallað Vesturhús sem byggt er með öðrum hætti en annar húsakostur fyrirtækisins við Bæjarháls. Vesturhúsið var strax rýmt og ráðist í greiningu á valkostum til úrbóta. Margir kostir voru skoðaðir og þeir kynntir almenningi, allt frá því að rífa húsið til þess að klæða það gegnsærri veðurkápu. Niðurstaðan varð að endurbyggja útveggi Vesturhússins en nota áfram það sem heilt er; burðarvirki, gólf og ýmis kerfi hússins svo sem lyftur og loftræstibúnað. Hönnun endurbyggingarinnar var boðin út haustið 2018. Ákvörðun stjórnar um útboð framkvæmda er tekin á grundvelli kostnaðaráætlunar sem birt verður við opnun tilboða.

Þegar tjónið uppgötvaðist óskaði OR eftir því að Héraðsdómur Reykjavíkur dómkveddi matsmenn til að grafast fyrir um ástæður skemmdanna. Matsmenn voru skipaðir og eru enn að störfum. OR mun meta réttarstöðu fyrirtækisins á grundvelli niðurstöðu þeirra.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR

Við lögðum á það áherslu um leið og skemmdirnar á Vesturhúsi komu í ljós að ana ekki að neinu. Við skoðuðum marga kosti í stöðunni, greindum þá og mátum og teljum okkur nú vera komin að bestu niðurstöðunni. Það gæti líka orðið hagkvæmara að ráðast í framkvæmdir af þessu tagi nú en hefðum við strax rokið af stað. Bæði hefur dregið úr spennu á byggingamarkaði og vextir eru lægri.

Endurbyggingin er ekki hafin og við eigum eftir að sjá hvaða áhrif framkvæmdirnar hafa á starfsemina á Bæjarhálsi. Í því sambandi vil ég nefna seiglu samstarfsfólksins alls í Orkuveitunni sem hefur sýnt þolgæði og sveigjanleika við þetta önuga ástand á húsnæðinu.